Brillant 70 MD/MD+

  • Karmdjup 70mm, en stabilare konstruktion vid större partier.
  • U-värde med 2-glas 1.3 (Glas U-värde 1.0)
  • Är testat hos SP (Sveriges tekniska forsknings institut.) för U-värde 1,1(MD+).
  • 5-kammar system.
  • Bra ljudisolering.